Skip directly to content

Forekomst i Norge

Skogflåttencefalitt har vært meldingspliktig til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) siden 1975.

Tilfeller av skogflåttencefalitt med antatt smittested i Norge

Flått og flåttbårne sykdommer. Årsrapport for 2013. Folkehelseinstituttet