Skip directly to content

FHI vaksinasjonsanbefalinger, vaksine mot skogflåttencefalitt

Anbefalinger for sesongen 2015. 

 

  • Barn og voksne som ofte får flåttbitt i områder med kjent TBE-smitterisiko bør vurdere vaksinasjon. Risikoen for smitte er utfra dagens kunnskap størst i kystområder i Agderfylkene, Telemark og Vestfold og i tilgrensende geografiske områder. Det ser også ut til å være en viss risiko for å bli smittet ved kysten i Østfold, samt i kystnære strøk i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. 
  • Anbefalingene gjelder både fastboende og besøkende. 
  • De som bør vurdere vaksinasjon er for eksempel skogsarbeidere, orienteringsløpere og personer som bor i telt, går tur eller oppholder seg mye i «flått-terreng» i områder med kjent risiko for TBE-smitte.
  • Det anbefales å begynne vaksinasjon om våren, i god tid før flåttsesongen.

Kilde: FHI