Skip directly to content

TBE-vaksine: TicoVac® Vaksine mot skogflåttencefalitt

Det finnes ingen medisin som kurerer TBE, men det finnes en vaksine.

TicoVac er indisert for vaksinasjon mot skogflåttoverført encefalitt (TBE) av personer som er 16 år og eldre. TicoVac skal gis i henhold til offisielle anbefalinger med hensyn til behov og tidspunkt for vaksinasjon mot TBE.

TicoVac Junior er indisert for vaksinasjon mot skogflåttoverført encefalitt (TBE) av barn eldre enn 1 år og yngre enn 16 år. TicoVac Junior skal gis i henhold til offisielle anbefalinger med hensyn til behov og tidspunkt for vaksinasjon mot TBE.

TicoVac / TicoVac Junior gir beskyttelse etter den andre dosen

Primærvaksinasjonsskjema er det samme for alle personer og består av tre doser. Etter den første dosen bør den andre dosen gis 1-3 måneder senere. Dersom det er nødvendig med en rask immunrespons kan den andre dosen gis to uker etter den første. Den tredje dosen bør gis 5-12 måneder etter den andre dosen.

For å oppnå immunitet om våren, når flåttsesongen starter, bør den første og andre dosen gis i løpet av vintermånedene. Vaksinasjonsskjema bør ideelt sett være fullført med den tredje dosen innenfor den samme flåttsesongen eller i det minste før den påfølgende flåttsesongen starter.

TicoVac sikkerhetsinformasjon
De vanligste bivirkningene etter TicoVac/TicoVac Junior er reaksjoner på injeksjonsstedet, samt mild feber hos små barn, særlig etter den første dosen. Se preparatomtale (SPC) for fullstendig informasjon.

Alvorlig overfølsomhet for egg- og kyllingproteiner kan føre til alvorlige reaksjoner hos følsomme personer.

I tilfelle kjent eller mistenkt autoimmun sykdom, må risikoen for TBE- infeksjon veies opp mot risikoen for at vaksinen kan ha uheldig innvirkning på sykdomsforløpet. Nøye vurdering skal foretas ved evt. vaksinering av personer med cerebrale sykdommer, slik som aktive demyeliserende lidelser eller dårlig kontrollert epilepsi.

TBE-vaksiner beskytter ikke mot borreliose

Bestill vaksine
Folkehelseinstituttet, tlf: 21 07 70 00
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Postboks 4404 Nydalen
0403 OSLO
folkehelseinstituttet@fhi.no
www.fhi.no
Felleskatalogen

TicoVac SPC pkt. 4.2, 25.07.16