Skip directly to content

Påfyllingsdoser gir fortsatt beskyttelse

Ett eneste flåttbitt kan gi TBE, flåttoverført hjernebetennelse. Det finnes ingen medisin som kurerer TBE, men vaksinen beskytter. Grunnvaksinasjon består av 3 doser. Vanligvis gis to doser med 1–3 måneders mellomrom. Den tredje dosen gis 5–12 måneder etter dose 2.

For å beholde beskyttelsen mot TBE må en påfyllingsdose gis hvert tredje til femte år.