Skip directly to content

Produktfakta og beskyttelseseffekt, TicoVac®

TicoVac er indisert for vaksinasjon mot skogflåttoverført hjernebetennelse (TBE) av personer som er 16 år og eldre

TicoVac er indisert for vaksinasjon mot skogflåttoverført hjernebetennelse (TBE) av personer som er 16 år og eldre.

TicoVac Junior er indisert for vaksinasjon mot skogflåttoverført hjernebetennelse (TBE) av barn og ungdommer som er eldre enn 1 år og yngre enn 16 år.

Beskyttelseseffekt

TicoVac er den eneste TBE-vaksinen som har dokumentert beskyttelseseffekt. I 1982 ble det i Østerrike utført massevaksinasjon med TicoVac og siden har det vært en kraftig nedgang av TBE-tilfeller. Beregningene viser att ca. 2 800 TBE-tilfeller, inkludert 20 dødsfall, har blitt unngått i Østerrike mellom 2000 og 2006.1

Tilpasset fra ref. 1.

Høy beskyttelseseffekt vises i alle aldersgrupper

Etter som alle som rammes av TBE i Østerrike har blitt undersøkt om de tidligere har blitt vaksinert mot TBE, kan man beregne den reelle beskyttelseseffekten (Field Protection Data). Denne beskyttelseseffekten for TicoVac er i gjennomsnitt 99 % for alle godkjente aldersgrupper, om 2 eller flere doser av TicoVac gis.1

Tilpasset fra ref. 1

Vaksinasjonsskjema

Normal vaksinasjon for flåttsesongen
Grunnvaksinasjonen består av 3 doser. Vanligvis får man to doser med 1–3 måneders mellomrom. Tredje dosen gis 5–12 måneder etter dose 2. Den tredje dosen bør gis innen den påfølgende flåttsesongen begynner.

Normal vaksinasjon for flåttsesongen Grunnvaksinasjonen består av 3 doser. Vanligvis får man to doser med 1–3 måneders mellomrom. Tredje dosen gis 5–12 måneder etter dose 2. Den tredje dosen bør gis innen den påfølgende flåttsesongen begynner

Vaksinasjon under pågående flåttsesong

Om flåttsesongen har begynt, og det skal gis beskyttelse på kort tid, så kan første og andre dose gis med to ukers mellomrom. En tredje dose gis 5-12 måneder etter den andre dosen.

Det er viktig at den tredje dosen gis innen neste TBE-sesong for å gi optimal beskyttelse følgende år.

Boosterdoser
Den første boosterdosen bør gis 3 år etter grunnimmuniseringen. Påfølgende boosterdoser anbefales med 3–5 års intervall opp til 60 års alder. Hvis det ikke er noen spesielle omstendigheter, skal dosene gis med 5-års intervall. Det anbefales boosterdose hvert tredje år for de som er 60 år eller eldre .

Referenser:

  1. Heinz FX, et al. Field effectiveness of vaccination against tick-borne encephalitis. Vaccine 2007; 25:7559-7567.

Felleskatalogen