Skip directly to content

TBE er en alvorlig sykdom

Skogflåttoverført hjernebetennelse (TBE) er en alvorlig sykdom som forårsakes av TBE-virus som overføres til mennesker via flått. I dag finnes det ingen kur mot TBE, men det er flere måter å beskytte seg på.

TBE-virus finnes blant annet hos smågnagere. De blir ikke selv syke, men kan overføre viruset til flåtten, som via spytt overfører det videre til neste dyr eller menneske som flåtten biter. Fugler og større pattedyr kan transportere infiserte flått over lenge strekninger.