Skip directly to content

Hva gjør du om du blir bitt av flått?

  • Hvis man har vært i områder med flått, er det er viktig å hjelpe hverandre å sjekke kroppen nøye. Flåtten kan krype rundt i flere timer før den biter seg fast.

  • Barn blir ofte bitt på øvre del av kroppen. Kontroller derfor hodebunnen og bak ørene nøye.

  • Flått som biter seg fast i huden bør tas bort så fort som mulig. Borrelia og anaplasma bakterier overføres etter 1–2 døgn. Hvis flåtten har TBE-virus, overføres smitten allerede etter kort tid.

  • Bruk en pinsett med smal spiss når du tar bort flåtten. Ta tak i flåttens munndeler, så nære huden som mulig, og dra forsiktig ut.

  • Unngå å klemme på flåttens bakdel, for dette kan føre til at smitte overføres.

  • Vask såret med desinfeksjonsmiddel eller med såpe og vann. 

  • Får du ikke bort hele flåtten, vent noen dager og ta bort de delene som er igjen i huden med en pinsett eller en ren nål. Risikoen for flått-overført infeksjon øker ikke om du ikke får bort hele flåtten.

  • Er du usikker, kontakt lege.

  • Kontroller huden der du har blitt bitt. Kontakt lege om det oppstår en rødhet som er større enn 5 cm etter 1–4 uker, eller om du får feber, hodepine eller andre symptomer.