Skip directly to content

Områder med TBE-tilfeller

MSIS har t.o.m. 2011 mottatt 68 meldinger hvor pasienten er antatt smittet i Norge; Aust-Agder (31 tilfeller), Vest-Agder (21). Telemark (7), Vestfold (6), Østfold 1, ukjent fylke (2). I tillegg er det meldt 12 tilfeller hvor pasienten er antatt smittet i utlandet; Sverige (3 tilfeller), Østerrike (2), Danmark (2), Latvia, Slovakia, Tyskland og Ungarn (alle ett tilfelle).

MSIS har t.o.m. 2011 mottatt 68 meldinger hvor pasienten er antatt smittet i Norge; Aust-Agder (31 tilfeller), Vest-Agder (21). Telemark (7), Vestfold (6), Østfold 1, ukjent fylke (2). I tillegg er det meldt 12 tilfeller hvor pasienten er antatt smittet i utlandet; Sverige (3 tilfeller), Østerrike (2), Danmark (2), Latvia, Slovakia, Tyskland og Ungarn (alle ett tilfelle).

Figur: TBE-tilfeller meldt MSIS 1994-2014 med antatt smittested i Norge

Kilde Folkehelseinstituttet: Anbefalinger for sesongen 2015: Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE). Kilde FHI